چهارشنبه 22 مرداد 1399

فایل دستور العمل بنگاه های کوچک و متوسط را از اینجا دانلود کنید.

 

فایل دستورالعمل اجرایی تامین مالی بنگاه های اقتصادی را از اینجا دانلود کنید.

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group