شنبه 29 خرداد 1400

 

آقای مهندس جهانبخش شکری

رییس هیات مدیره انجمن

آقای مهندس سهیل شادابی

نایب رییس هیات مدیره انجمن

آقای مهندس عبداله سلیمانی

خزانه دار انجمن

آقای مهندس محمد مومیوند

دبیر انجمن

آقای مهندس مهدی ودودیان

عضو هیات مدیره انجمن

آقای مهندس محمود ادبی

عضو هیات مدیره انجمن

آقای مهندس احسان اکبری

عضو هیات مدیره انجمن

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group