شنبه 29 خرداد 1400

 

آقای کیوان معتمدی

 رییس هیات مدیره انجمن

آقای محمد شهریاری

 نایب رییس هیات مدیره انجمن

آقای یحیی خسروی

 خزانه دار انجمن

آقای جلال خسروی

 دبیر انجمن

آقای آرمان رستم پور

 عضو هیات مدیره انجمن

آقای سجاد نوری

 عضو هیات مدیره انجمن

آقای اسداله رحمانی

 عضو هیات مدیره انجمن

آقای بهمن خسروی

بازرس انجمن

آقای آرمین رشیدی

بازرس انجمن

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group