چهارشنبه 15 تير 1401
آقای مهندس رئوف کویلی رییس هیات مدیره انجمن
آقای مهندس بخشی پور نایب رییس هیات مدیره انجمن
آقای مهندس سیدفرهاد حسینی خزانه دار انجمن
آقای دکتر کامران الفتی دبیر انجمن
آقای مهندس رضا بختیاری عضو هیات مدیره انجمن
آقای مهندس هادی زنگنه عضو هیات مدیره انجمن
آقای مهندس مهدی بیگ جانی عضو هیات مدیره انجمن
خانم مهندس شهرزاد محمدی بازرس اصلی
آقای مهندس رضا جمشیدی بازرس علی البدل

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group