دوشنبه 31 شهريور 1399

                                                      

درپی پخش گزارش صداوسیما از هانیه یزدان شناس دختر فداکار زلزله زده که برای نجات جان خواهرش از زیر آوار دچار ضایعه نخاعی گردیده است، در اولین ساعات بامداد یکی از روزهای این هفته مهندس شکری مدیر عامل گروه صنعتی بازرگانی شکری با حضور دربیمارستان و دلجویی از هانیه برای رفع مشکالت و درمان وی اقدامات موثری را در دستور کار خود قرار داد. از جمله: تامین کلیه هزینه های ادامه درمان وی تا دستیابی به بهبودی کامل و استخدام پدر وی در مجموعه جهان فوالد غرب، تهیه و واگذاری یک واحد مسکونی با کلیه امکانات برای ادامه زندگی خانواده یزدان شناس و تامین و پرداخت تمامی هزینه های تحصیلی هانیه در تمامی مراحل و مقاطع تحصیلی مهندس شکری اکیپی از کارکنان مجتمع جهان فوالد غرب را برای بررسی وضعیت مادرهانیه به تهران اعزام داشت تا گزارشی از آن تهیه و اعالم دارند. درحال حاضر مادر هانیه در تهران و برادر وی در همدان تحت درمان می باشند. پرونده ی درمانی هانیه در کمیسیون پزشکی جهانی مهندس جهانبخش شکری هم زمان با عیادت هانیه در دیداری با دکتر حمیدرضا سعیدی پزشک درمانگر هانیه، در جریان نحوه ی درمانی وی قرار گرفت. که دکتر سعیدی ضمن اعالم رضایت از روند درمان هانیه قول مساعد داد که پرونده هانیه در اجالس جراحان مغز و اعصاب که در آینده نزدیک در جزیره کیش برگزار می شود، در کمیسیون ویژه ای با حضور اساتید برجسته مغز و اعصاب جهان مطرح و مورد بررسی قرار گیرد. 

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group