دوشنبه 31 شهريور 1399

جلسه هیئت مدیره و تعیین سمت انجمن صنایع فلزی ، ریخته گری و لوازم خانگی دوشنبه بیست و پنجم شهریور ماه در محل خانه صنعت و معدن برگزار گردید و اعضا هیات مدیره به صورت زیر انتخاب گردیدند.

1- آقای جهاندار شکری              رییس هیات مدیره

2- آقای سهیل شادابی             نایب رییس هیات مدیره

3- آقای عبداله سلیمانی            خزانه دار

4- آقای محمد مومیوند               عضو هیات مدیره

5-آقای مهدی ودودیان                عضو هیات مدیره

6-آقای محمود ادبی                   عضو هیات مدیره

7- آقای احسان اکبری                عضو هیات مدیره

8- آقای پرهام بنی عامریان          بازرس 

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group