دوشنبه 31 شهريور 1399

در روز سه شنبه مورخ نمه تیرماه سال نود و هشت جلسه مشترک کارشناسان و روسای آموزش ابتدایی استان کرمانشاه با خانه صنعت و معدن جهت معرفی صنعت و معدن، ارتباط با آموزش  پرورش و بازدید از نمایشگاه دائمی توانمندی های صنایع استان تشکیل گردید و مقرر شد این گروه آموزشی هفته ی دوبار محصلین دوره ابتدایی در سطح استان از نمایشگاه دائمی بازدید نمایند.

و پس جلسه کارشناسان و روسای آموزش ابتدایی استان کرمانشاه از نمایشگاه دائمی توانمندی های صنعت و معدن استان بازدید نمودند.

 

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group