يكشنبه 15 تير 1399

شنبه هجدهم آبان ماه سخنرانی جناب مهندس شکری رییس خانه صنعت و معدن و حضور اعضای هیات مدیره و دبیراجرایی خانه صنعت و معدن در جلسه ی فعالین اقتصادی با ریاست محترم دادگستری و معاونین ایشان 

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group