پنجشنبه 29 شهريور 1397

هزينه بليط توسط حاميان سمينار پرداخت شده است، لذا شركت براي عموم  رايگان است. براي رزرو صندلي با شماره هاي مندرج در پوستر تماس حاصل فرماييد.               

Template Design:Dima Group