چهارشنبه 21 آذر 1397

 

برنامه تلوزیونی خانه صنعت با عنوان صنعت، معدن و اشتغال پایدار هر هفته پنج شنبه از مرکز صدا و سیمای کرمانشاه پخش میگردد.

 اولین برنامه با حضور جناب آقای کاشفی ریاست محترم اتاق بازرگانی و جناب آقای شکری ریاست محترم خانه صنعت و معدن پخش گردید.

آخرین مطالب سایت

Template Design:Dima Group