دوشنبه 29 مهر 1398

بابک کریمخان

عضو هیات مدیره


جهانبخش شکری

رییس هیات مدیره


علی حجتی

نایب رییس هیات مدیره

کیوان معتمدی

عضو هیات مدیره

علیرضا سالکی

عضو هیات مدیره

رئوف کویلی

عضو هیات مدیره

حامد احمدیان

خزانه دار

شهریار گراوندی

عضو هیات مدیره


فرهاد مرزی

دبیر اجرایی

سید مهدی افخمی

بازرس 

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group