سه شنبه 9 خرداد 1402

آقای علی حسن فرامرزی                          رئیس هیأت مدیره 

 

آقای مهربان سهرابی                                    نایب رئیس هیأت مدیره 

 

آقای حمید برمتر                                           خزانه دار هیأت مدیره 

 

خانم شبنم شمسی پور                                 دبیرهیأت مدیره 

 

آقای مقدادنوخاصی                                        اعضای اصلی هیأت مدیره 

 

آقای محمد مهدی معاد ی                              اعضای اصلی هیأت مدیره 

 

آقای علیرضا پور جاوید                                    اعضای علی البدل هیات مدیره 

 

آقای محمدرضا قبادی                                      بازرس اصلی 

 

خانم روژین مرزی                                           بازرس علی البدل 

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group