سه شنبه 9 خرداد 1402

آقای عیسی محمدی                                رئیس هیأت مدیره

 

آقای سجاد شادرام                                  نائب رئیس هیأت مدیره 

 

آقای علیرضا قنبری                                   خزنه دار هیات مدیره 

 

آقای مبین فخری                                       دبیر هیات مدیره

 

آقای وحید نوری                                         عضو اصلی هیأت مدیره 

 

 خانم زینب پور طهماسبی                         عضو اصلی هیأت مدیره انجمن 

 

آقای جواد جلیلیان                                      عضو اصلی هیأت مدیره انجمن

 

آقای مسعود نیک روش                              بازرس اصلی انجمن 

 

آقای احد قبادی                                         بازرس علی البدل انجمن 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group