دوشنبه 7 خرداد 1403

فرم صدور کارت عضویت

به بخش درخواست دریافت کارت عضویت خوش آمدید.
نام شرکت(*)
لطفا نام شرکت را وارد نمایید.

موضوع فعالیت(*)
لطفا موضوع فعالیت خود را وارد نمایید.

ایمیل(*)
آدرس ایمیل نا معتبر

تعداد کارکنان(*)
لطفا بفرمایید بزرگی شرکت شما چه میزان است ؟

نام و نام خانوادگی مدیر عامل(*)
لطفا نام و نام خانوادگی مدیر عامل را وارد نمایید.

نام به انگلیسی(*)
ورودی نامعتبر

نام خانوادگی به انگلیسی(*)
ورودی نامعتبر

کد ملی مدیر عامل(*)
لطفا کد ملی مدیر عامل را وارد نمایید.

تاریخ تولد مدیر عامل(*)
/ / وارد نمودن تاریخ تولد مدیر عامل الزامی است

ظرفیت تولید
لطفا نام کامل خود را وارد نمایید.

شماره تلفن فعال تلگرامی
لطفا موضوع فعالیت خود را وارد نمایید.

تلفن دفتر مرکزی(*)
لطفا تلفن دفتر مرکزی را وارد نمایید.

تلفن همراه مدیر عامل(*)
لطفا تلفن همراه مدیر عامل را وارد نمایید.

تصویر مدیر عامل(*)
انتخاب تصویر مدیر عامل الزامی است

لطفا عکس پرسنلی را بارگزاری کنید.

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group