سه شنبه 9 خرداد 1402

آقای محمدرضاکارگر                                                      رئیس هیأت مدیره 

 

آقای مصطفی عباسی                                                  نایب رئیس هیأت مدیره 

 

آقای سید مسعود هاشمی                                            خزانه دار هیأت مدیره 

 

آقای نادر کاظمی                                                             دبیر هیأت مدیره 

 

آقای فریبرز خزایی                                                           عضو اصلی هیأت مدیره 

 

آقای یاسر اسعدی                                                            اعضاء علی البدل هیأت مدیره 

 

آقای رضا عباسی                                                              بازرس اصلی 

 

آقای عسکر رادمنش                                                        بازرس علی البدل 

 

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group