يكشنبه 2 ارديبهشت 1403

آقای جهاندار شکری                                                 رئیس هیات مدیره 

 

آقای احد قبادی                                                     نایب رئیس هیات مدیره 

 

آقای علی مومی وند                                            خزانه دار هیات مدیره 

 

آقای حامد احمدیان                                                دبیر هیأت مدیره 

 

آقای حسین شکر ریز                                            اعضاء اصلی هیات مدیره

 

خانم صبا سخن سنج                                            اعضاء اصلی هیأت مدیره 

 

آقای محمد تنها                                                       اعضاء اصلی هیأت مدیره  

 

آقای نوید یوسفی                                                اعضاء اصلی هیأت مدیره

 

خانم روژین مرزی                                                اعضاء اصلی هیأت مدیره

 

آقای سجاد کارگر                                                اعضاء اصلی هیأت مدیره 

 

آقای حامد طهماسبی فرد                                   اعضاء اصلی هیأت مدیره 

 

آقای احسان محمدپور                                         اعضاء علی البدل هیأت مدیره

 

آقای احسان اکبری                                               اعضاء علی البدل هیأت مدیره 

 

آقای جهانبین شکری                                              بازرس اصلی 

 

آقای سینا شادرام                                                   بازرس اصلی 

 

آقای علی کبرایی                                                    بازرس علی البدل 

   

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group