سه شنبه 9 خرداد 1402

آقای مصطفی عباسی                                             رئیس هیأت مدیره 

 

آقای الماس قادری                                                   نایب رئیس هیات مدیره 

 

آقای محمدرضا کارگر                                                خزانه دار هیأت مدیره 

 

آقای نادر کاظمی                                                      دبیر هیأت مدیره 

 

آقای بهروز چاره                                                        اعضاء اصلی هیأت مدیره 

 

آقای حیدر زرافشانی                                                اعضاء علی البدل هیات مدیره 

 

آقای حمید مظفری                                                    اعضاء علی البدل هیات مدیره 

 

آقای علی خادمی                                                     بازرس اصلی 

 

آقای مرزاد صید محمدی                                            بازرس علی البدل 

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group