سه شنبه 9 خرداد 1402

آقای رئوف کویلی                                              رئیس هیات مدیره 

 

آقای کامران الفتی                                             نایب رئیس هیأت مدیره 

 

آقای سیدفرهاد حسینی                                      خزانه دار هیأت مدیره 

 

خانم ساحل اعظمی                                            دبیر هیأت مدیره 

 

آقای رضا جمشیدی                                              اعضاء اصلی هیأت مدیره 

 

آقای امیرحسین کفایتی                                         اعضاء اصلی هیأت مدیره 

 

آقای سامان خاکریز                                                اعضاء علی البدل هیأت مدیره 

 

آقای علی مریدی فرد                                             اعضاء علی البدل هیأت مدیره 

 

خانم شهرزاد محمدی                                              بازرس اصلی 

 

 

آموزشگاه

ارتبـاط با ما

آدرس : کرمانشاه - شهرک صنعتی بیستون ابتدای شهرک ساختمان خدمات فناوری کسب و کار

تلفکس : 34735098-083

تلفن :    34735108-083

کانال تلگرام:   ksh-himt@

E-Mail : khsanat_kermanshah@yahoo.com

 

Template Design:Dima Group